Onze werkwijze

Onze werkwijze is duidelijk en transparant. U staat altijd in contact met de verantwoordelijke medewerker(s). De communicatie verloopt daarom vlot, zonder ruis, is altijd direct en persoonlijk. Onze klanten weten altijd waar ze aan toe zijn. Onze klanten komen nooit voor verrassingen te staan.  

Intake
Uw wensen centraal

Tijdens de intake fase inventariseren wij uw pakket aan wensen en eisen ten aanzien van het gebouw of de ruimte(s). Wat is het doel van het gebouw en/of de ruimte(s), hoe intensief zal het worden gebruikt en hoe gaat het eruit zien? Omdat wij een aanbieding willen doen die u past en omdat er altijd een oplossing is, stemmen wij in deze fase ook de planning en het budget af.

Offerte
De juiste gegevens

Offerte aanvragen, bestekken en tekeningen zijn vaak niet compleet of sluiten niet volledig aan bij de werkelijkheid. Daarom hechten wij  veel waarde aan een persoonlijk gesprek alvorens een offerte te maken.

Na een gesprek komen wij graag de huidige situatie bekijken en alle ruimtes inmeten. Op basis van de juiste vierkante meters en de benodigde, verborgen, bewerkingen bepalen wij de juiste prijs. Zo komt u nooit voor ongewenste verrassingen te staan.

Planning
Duidelijk afspraken

Na akkoord van de offerte stemmen wij in onderling overleg met onze opdrachtgever de uitvoeringsplanning op. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met alle levertijden van de te leveren en produceren materialen. Logistieke eisen en speciale wensen van de klant worden hierin meegenomen. 'Deadlines' die speciale aandacht vragen worden als 'milestones' in de planning opgenomen.

Door vooraf duidelijkheid te creëren, stellen wij zeker dat wij onze afspraken ten alle tijden nakomen.

Voortgang
Oog op kwaliteit

Tijdens de uitvoering voeren wij met vaste regelmaat voortgangscontroles uit. Tevens evalueren wij het voortgangsproces op regelmatige basis met de opdrachtgever en betrokken partijen. Hiermee stellen wij het beoogde kwaliteitsniveau veilig binnen de planningsafspraken zoals die zijn gemaakt.

Meer informatie of een vrijblijvende offerte?

Schuiven naar boven